Rovnici přímky procházejícı ́ body A= [2,3] a B= [1,−2] lze vyjádřit ve tvaru: A: x= 2−2t, y= 3−9t, t∈R

D: x= 2−t ,y= 3−5t ,t∈R

B: y= 2x−4

E: 2x−y−1 = 0

C: x+ 2y+ 3 = 0

✓   Téma bylo vyřešeno.

Obtížnost: Střední škola
Jaromír K.

Jaromír K.

06. 03. 2021   11:11

1 odpověď

Tomáš K.
Tomáš K.
06.03.2021 12:33:09

Přeji pěkné odpoledne, Jaromíre,

máme zadané dva body \(A = [2, 3], B = [1, -2]\). Pak vektor \(\overrightarrow{ AB} = \overrightarrow{ u} = [-1, -5]\).

Obecná rovnice přímky má tvar \(ax + by + c = 0\), kde \([a, b]\) je normálový vektor přímky. Známe vektor směrový, normálový vektor je na něj kolmý, tedy\(\overrightarrow{ n} = [5, -1]\). Konstantu c zjistíme dosazením bodu.

\(5 \cdot 2 - 1 \cdot 3 + c = 0\)

\(c = -7\)

Obecný tvar přímky zní:

\(5 \cdot x - y - 7 = 0\)

Směrnicový získáme triviálním převodem:

\(y = 5 \cdot x - 7\)

A co se týče parametrického vyjádření, všimneme si, že jednotlivé možnosti využívají bod \([2, 3]\).

Tedy směrnicový tvar přímky je tato soustava:

\(x = 2 - t\)

\(y = 3 - 5 \cdot t, t \in \mathbb{ R} \)

Nyní už jen projděte možnosti a vyberte správnou odpověď.

Souhlasí: 1    
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.