Analytická geometrie - základy

V tomto kurzu probereme vše, co vás čeká u maturity z oblasti analytické geometrie. Probereme souřadné soustavy a body . Budeme určovat vzdálenost dvou bodů a střed úsečky . Naučíme se pracovat s vektory, budeme je sčítat, odčítat, násobit , povíme…
 45