KOMPLETNÍ BALÍČEK VYSOKOŠKOLSKÝCH KURZŮ


Lekcí v kurzu 29 lekcí Doba trvání kurzu 06:48:46

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice jsou základem jakéhokoli modelování. Ve fyzice, v ekonomii, kdekoli je potřeba spočítat , jak se bude něco chovat, nastupují diferenciální rovnice.

Například když potřebujete zjistit, jak máte postavit most, aby nespadl :-).

V tomto kurzu probereme základní typy diferenciálních rovnic a způsoby jejich řešení.

Začneme jednoduše integrovatelnými diferenciálními rovnicemi, ukážeme si rovnice v separovatelných proměnných, půjdeme na rovnice prvního řádu a také na lineární diferenciální rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.

Ukážeme si praktickou aplikaci na pohyb tělesa v graviačním poli a spočítáme spoustu příkladů.

Lekcí v kurzu 37 lekcí Doba trvání kurzu 09:05:58

Integrály

V tomto kurzu se naučíte integrovat. Projdeme od úplných základů až po pokročilejší metody. Vysvětlíme si co je to integrace a jak fuguje. Ukážeme si jak se integrují základní funkce a pak se podíváme na integrační metody, které jsou potřeba k integraci složitějších funkcí. Budeme si povídat o metodě per-partes, která je vhodná na některé typy součinů, dále o substituční metodě, která se využívá hlavně při integraci složených funkcí a pak se podíváme na integraci racionálních funkcí. Racionální funkce jsou podíly polynomů a je více způsobů jak se s nimi vypořádat. Jedna z možností je rozklad na parciální zlomky, který si také ukážeme. Nakonec se pustíme do určitého integrálu a řekneme si, jak se dá používat v praxi například pro výpočet plochy.

Lekcí v kurzu 33 lekcí Doba trvání kurzu 05:02:01

Jak nevyletět v prváku z matiky

Mezi matikou na vysoké škole a tím, co potřebujete znát ke státní maturitě, je obrovský rozdíl. Požadavky k maturitě jsou o mnoho nižší než to, co budete potřebovat na vysoké. Přednášející jsou sami pod tlakem, musí obrovské množství látky vměstnat do krátkého času a moc se nepářou s vysvětlováním středoškolské látky. Často se pak stává, že se člověk ve výkladu úplně ztratí, protože mu chybí některé důležité znalosti.

V kurzu Jak nevyletět v prváku z matiky vám pomůžeme tenhle rozdíl překonat.

Vysokoškolská matika je hlavně o funkcích a rovnicích. Naučím vás tedy, jak efektivně řešit složitější rovnice a velkou část kurzu věnujeme právě funkcím. Projdeme si všechny elementární funkce, řekneme si, jaké mají vlastnosti a jak tyto vlastnosti využijte na VŠ. Budete to potřebovat při počítání limit, při derivování nebo integrování.

Také se podíváme na komplexní čísla, protože ta v požadavcích k maturitě nejsou vůbec, ale na VŠ je budete potřebovat při řešení diferenciálních rovnic.

Nakonec se podíváme na geometrickou interpretaci soustav rovnic o více neznámých. A to proto, abyste, až budete v lineární algebře řešit soustavy rovnic pomocí matic, rozuměli tomu, co to vlastně počítáte a co se za tím vším skrývá.

V kurzu také najdete příklady na procvičení.

Těším se na vás, Marek

Lekcí v kurzu 47 lekcí Doba trvání kurzu 09:01:47

Nekonečné řady

Vysokoškolský kurz o nekonečných řadách. Probereme základní vlastnosti řad, povíme si o geomtrické řadě, podíváme se na řady s nezápornými členy a na konvergenční kritéria, která se k nim vážou. Tedy podílové, odmocninové, integrální, srovnávací, Raabeovo, Abelovo. Podíváme se na alternující řady a Leibnizovo kritérium. Řekneme si co je to absolutní konvergence a k čemu je dobrá. A pak se zaměříme na mocninné řady a nakonec na Taylorovu řadu.

Lekcí v kurzu 33 lekcí Doba trvání kurzu 07:05:38
Lekcí v kurzu 34 lekcí Doba trvání kurzu 09:05:45

Vyšetřování průběhu funkce

Vyšetřování průběhu funkce je jedna z prvních komplexních úloh, která se řeší na vysoké škole. V tomto kurzu projdeme detailně všechny kroky, které jsou při vyšetřování průběhu funkce potřeba.

Lekcí v kurzu 34 lekcí Doba trvání kurzu 09:02:13

Lineární algebra I

První díl kurzu o lineární algebře. Zopakujeme si analytickou geometrii, budeme si povídat o vektorech, vektorových prostorech a naučíme se poznat, co je a co není vektorový prostor. Naučíme se řešit soustavy lineárních rovnic pomocí matic tzv. Gaussovou eliminační metodou. Budeme řešit lineární závislost a nezávislost vektorů. Naučíme se řešit soustavy lineárních rovnic s parametrem. Řekneme si, co je to báze vektorového prostoru a jak ji poznat. Řekneme si, co je to lineální obal vektorů, a ukážeme si alternativní metody řešení soustav rovnic, jako je například Cramerovo pravidlo.

Lekcí v kurzu 36 lekcí Doba trvání kurzu 07:29:17

Funkce více proměnných

Tento kurz se zaměřuje hlavně na hledání extrémů funkce více proměnných. Povíme si co je to funkce více proměnných, probereme definiční obory, parciální derivace a lokální extrémy. Budeme si povídat o množinách, povíme si co je to kompaktní množina a načíme se hledat vázané extrémy funkce více proměnných a extrémy na kompaktních i nekompaktních množinách. Finálním kouskem bude hledání extrémů na složitějších kompaktních množinách s nehladkou hranicí.

Lekcí v kurzu 19 lekcí Doba trvání kurzu 03:44:02

Statistika 1 - Popisná statistika

Tento kurz ještě není kompletní, proto je cena 100 Kč. Do kurzu ještě přibudou šikmost a špičatost. Pokud si kurz objednáte nyní, budete ho mít za 100 Kč a až přidám další videa, nebudete nic doplácet.

Akceptujeme tyto platební metody
Bankovní převod Visa MasterCard GoPay
Tento kurz prodává Marek Valášek.