Analytická geometrie

V tomto kurzu probereme vše, co vás čeká u maturity z oblasti analytické geometrie. Probereme souřadné soustavy a body . Budeme určovat vzdálenost dvou bodů a střed úsečky . Naučíme se pracovat s vektory, budeme je sčítat, odčítat, násobit , povíme…
 45
http://mathematicator.com/search.php?q…
Dneska si procvičíme to, co jsme se naučili v…
Když už umíme spočítat vzdálenost dvou bodů,…
Kartézská souřadná soustava je asi nejčastější…
Dnes si povíme úplné základy souřadných soustav…
Úvodní video ke kurzu analytické geometrie.…
http://mathematicator.com/search.php?q…