Státní přijímací zkoušky na střední školy (4leté obory)

Přijímací zkoušky na střední školu jsou bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejtěžších zkoušek v životě. Proto jsem pro vás připravil tento velmi obsáhlý kurz.

Díky kurzu výrazně zvýšíte své šance, že budete přijati na svou vysněnou střední školu, a to ať jste studovali dosud na základní škole nebo přestupujete z osmiletého gymnázia a rozhodli jste se přihlásit na 4leté obory.
V kurzu probereme vše, co se může v přijímačkách objevit:

 • Mocniny a odmocniny
 • Zlomky
 • Algebraické výrazy
 • Lineární rovnice
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta
 • Finanční matematika
 • Lineární funkce a přímá úměra
 • Lomená funkce a nepřímá úměra
 • Poměr
 • Trojčlenka
 • Práce s daty, tabulky, grafy, základy statistiky
 • Geometrie
 • Trojúhelníky
 • Pythagorova věta
 • Kružnice
 • Osa úsečky, osa úhlu a Thaletova kružnice
 • Konstrukční úlohy a popis postupu konstrukce
 • Shodnost a podobnost trojúhelníků
 • Úhly
 • Tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule)
 • Slovní úlohy na tělesa
 • Logické úlohy
Kurz je vytvořen tak, že po jeho zhlédnutí budete na přijímačky velice kvalitně připraveni a nemělo by vás nic zaskočit.
Akceptujeme tyto platební metody
Bankovní převod Visa MasterCard GoPay
Tento kurz prodává Markéta Valášková.
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
77
Trvání kurzu
13:19:35
Úvod a základní informace
Výrazy
Rovnice a soustavy rovnic
Procenta
Finanční matematika
Funkce, poměr, trojčlenka
Slovní úlohy
Práce s daty a statistika
Geometrie
Tělesa - stereometrie
Měřítko mapy
Logické úlohy
Závěr