Geometrie - Trojúhelník - Tělesová úhlopříčka pomocí Pythagorovy...

 Státní přijímací zkoušky na střední školy (4leté obory)
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
77
Trvání kurzu
13:19:35
Úvod a základní informace
Výrazy
Rovnice a soustavy rovnic
Procenta
Finanční matematika
Funkce, poměr, trojčlenka
Slovní úlohy
Práce s daty a statistika
Geometrie
Tělesa - stereometrie
Měřítko mapy
Logické úlohy
Závěr