Příprava k maturitě 6 - Planimetrie a Stereometrie

V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a stereometrie.

V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice). Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu větu, sinovou větu a cosinovou větu. Budeme řešit trojúhelníky, dopočítávat strany, úhly a vše, co vás u maturity čeká.

Ve stereometrii se budeme věnovat tělesům. Probereme krychli, kvádr, hranoly, válec, kužel, komolý kužel, jehlan, komolý jehlan a kouli. Budeme počítat povrchy a objemy.

A samozřejmě si vše pořádně procvičíme na spoustě příkladů.

Akceptujeme tyto platební metody
Bankovní převod Visa MasterCard GoPay
Tento kurz prodává Markéta Valášková.
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
73
Trvání kurzu
10:49:05
ZÁKLADY PLANIMETRIE
MNOŽINA BODŮ DANÉ VLASTNOSTI
TROJÚHELNÍKY
PROCVIČENÍ TROJÚHELNÍKŮ
MNOHOÚHELNÍKY A KRUŽNICE
SHODNÁ ZOBRAZENÍ
PROCVIČENÍ ČTYŘÚHELNÍKŮ A KRUŽNIC
STEREOMETRIE
PROCVIČENÍ STEREOMETRIE
ZÁVĚR