1. Bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka

 Příprava k maturitě 6 - Planimetrie a Stereometrie
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
73
Trvání kurzu
10:49:05
ZÁKLADY PLANIMETRIE
MNOŽINA BODŮ DANÉ VLASTNOSTI
TROJÚHELNÍKY
PROCVIČENÍ TROJÚHELNÍKŮ
MNOHOÚHELNÍKY A KRUŽNICE
SHODNÁ ZOBRAZENÍ
PROCVIČENÍ ČTYŘÚHELNÍKŮ A KRUŽNIC
STEREOMETRIE
PROCVIČENÍ STEREOMETRIE
ZÁVĚR