Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Úpravy výrazů

Úprava algebraických výrazů. Pomocí algebraických vzorců nebo vytýkání, rozkládáme na součin a krátíme. Zlomky sčítáme tak, že je převedeme na společného jmenovatele a pak sečteme. Dělit zlomkem znamená násobit jeho obrácenou hodnotou. Základní vzorce +…
Úprava algebraických výrazů. Pomocí algebraických vzorců nebo vytýkání, rozkládáme na součin a krátíme. Zlomky sčítáme tak, že je převedeme na společného jmenovatele a pak sečteme. Dělit zlomkem znamená násobit jeho obrácenou hodnotou.
Úprava algebraických výrazů. Pomocí algebraických vzorců nebo vytýkání, rozkládáme na součin a krátíme. Zlomky sčítáme tak, že je převedeme na společného jmenovatele a pak sečteme. Dělit zlomkem znamená násobit jeho obrácenou hodnotou.
Dneska si uděláme úpravu výrazu. Jedná se o složený zlomek, který má ale v čitateli i jmenovateli součet a rozdíl. je tedy nejúprve třeba čitatele i jmenovatele upravit a teprve potom zlomky dělit.
Úprava algebraických výrazů. Pomocí algebraických vzorců nebo vytýkání, rozkládáme na součin a krátíme. Zlomky sčítáme tak, že je převedeme na společného jmenovatele a pak sečteme. Dělit zlomkem znamená násobit jeho obrácenou hodnotou. Úprava výrazů
Rozklad na součin se hodí napřiklad pri úpravě výrazů. Rozložit mnohočlen na součin znamená, ze výraz upravíme tak, aby byl součinem jiných dvou výrazů. Napřiklad vytkneme, nebo použijeme algebraický vzorec.
Jak na mocniny a odmocniny? Odmocniny se dají převést na mocniny. A pro mocniny existují pravidla a vzorečky jak s nimi zacházet. Ty základní probereme v dnešním videu a taky si spočítáme jeden příklad.
Příklad na práci s mocninami a odmocninami
Usměrňování odmocnin je užitečné v případě, že máme zlomek, v jehož jmenovateli je odmocnina. Usměrnění děláme tak, že zlomek vynásobíme jedničkou ve vhodném tvaru.
Doplnění na čtverec je šikovná technika úpravy kvadratických výrazů. bude se Vám hodit například při řešení kvadratických rovnic, při integrování, v analytické geometrii při práci s kuželosečkami a v monoha dalších případech.
Dělení mnohočlenu mnohočlenem (nebo také polynomu polynomem) je dovednost, která se Vám bude hodit při úpravách výrazů, řešení algebraických rovnic třetího nebo vyššího řádu, řešení diferenciálních rovnic, rozkladu na parciální zlomky a spoustě dalších…
K většině výpočtů v kombinatorice se používají faktoriály. Značí se vykřičníkem. n! = 1*2*3*4*5*....*n. Například 5! = 1*2*3*4*5 = 120. Faktoriál je jedna z nejrychleji rostoucích funkcí. V dnešním videu si uděláme pár úprav výrazů s faktoriály.
Všechny playlisty