Usměrňování odmocnin a zlomku

Popis videa

Usměrňování odmocnin je užitečné v případě, že máme zlomek, v jehož jmenovateli je odmocnina. Usměrnění děláme tak, že zlomek vynásobíme jedničkou ve vhodném tvaru.

Hlavní kategorie: Mocniny a odmocniny

odmocniny usměrňování usměrnit zlomek