Výrazy

Usměrňování odmocnin je užitečné v případě, že…
Úprava algebraických výrazů. Pomocí…
Doplnění na čtverec je šikovná technika úpravy…
Úprava algebraických výrazů. Pomocí…
Příklad na práci s mocninami a odmocninami
Úprava algebraických výrazů. Pomocí…
Dneska si uděláme úpravu výrazu. Jedná se o…
Jak na mocniny a odmocniny? Odmocniny se dají…
Rozklad na součin se hodí napřiklad pri úpravě…
Dělení mnohočlenu mnohočlenem (nebo také…
Dneska si ukážeme, jak se dá rozložit na součin…
Úprava algebraických výrazů. Pomocí…