Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda
Popis videa

Katalog požadavků ke státní maturitě z matematiky: http://mathematicator.com/index.php?page=download&a=data/1/3b476e5d2e44abf62b4bc19ef82ea6ce.pdf

Soubor vzorových úloh ke státní maturitě z matematiky: http://mathematicator.com/index.php?page=download&a=data/1/574f5a583785367193cee1dc708c1f12.pdf

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
54
Trvání kurzu
12:58:08
Úvod a podklady ke kurzu
Rovnice a nerovnice - úvod
Rovnice v součinovém a podílovém tvaru
Soustavy rovnic
Slovní úlohy pomocí rovnic a soustav rovnic
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice
Nerovnice
Soustavy nerovnic
Řešené příklady - Rovnice a nerovnice
Funkce - Úvod
Lineární funkce
Kvadratická funkce
Definiční obory
Grafy funkcí
Řešené příklady
Bonus