PŇôihl√°sit se
Fórum
Katalog
Kurzy
VŇ°echna videa
ńĆl√°nky
VaŇ°e √ļspńõchy
Douńćov√°n√≠
N√°povńõda

05. Procvińćen√≠ definińćn√≠ch oborŇĮ 1

 Jak nevyletńõt v prv√°ku z matiky
Popis videa

PŇô√≠klady k procvińćen√≠: http://mathematicator.com/index.php?page=download&a=data/1/3110c86d07946dbc9bb8fc8a9d8f156d.pdf

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
33
Trvání kurzu
05:02:01
√övod
Matematick√° zruńćnost
Definińćn√≠ obory
Funkce
Komplexn√≠ ńć√≠sla
Analytick√° geometrie
Z√°vńõr