SCIO matika - 25. Které tvrzení je dostačující - příklad 2

 Příprava na SCIO testy - OSP - Analytický oddíl
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
51
Trvání kurzu
07:56:03
Úvod
Smyšlené operace
Procenta a zlomky
Porovnávání
Úlohy řešené rovnicemi
Které tvrzení je dostačující
Matematizace a verbalizace
Vynechávky
Soubory podmínek
Grafy
Tabulky
Závěr