Fyzika - příklady k maturitě

Znění příkladu: Do vody o hmotnosti 5,00 kg o teplotě 30°C byla hadicí přivedena vodní pára o teplotě 100 °C, která zkondenzovala. Konečná teplota vody v nádobě byla 50 °C. Určete hmotnost přivedené vodní páry.


Obtížnost: Střední škola
Martin N.

Martin N.

13. 12. 2022   13:25

1 odpověď

Jan Z.
Jan Z.
13.12.2022 14:44:20

Voda se ohřála o \(20\) \(^\circ\)C, tedy jí bylo dodáno teplo \(Q = m_v\cdot c\cdot 20\).

Pára při kondenzaci dodala teplo \(Q = m_p\cdot l_v\). Dále dodala teplo při chladnutí \(Q = m_p\cdot c \cdot 50\).

Dodané a konzumované teplo dám do rovnosti a vypočtu \(m_p\). Popis proměnných v dříve zadané úloze.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.