Prosím pomôžte mi niekto s týmito prikladmi

  1. Kocka má obsah steny 81 cm2 . Vypočítaj dĺžku jej hrany, stenovej a telesovej uhlopriečky.

  2. Školské futbalové ihrisko má rozmery 80 m a 60 m. V jeho strede stojí hráč. Koľko metrov prebehne, ak pobeží priamo do niektorého z rohov?

  3. Turisti vyrazili z chaty presne na sever a prešli 5 km. Potom sa otočili presne na západ a prešli 7 km. Po oddychu sa vrátili priamou cestou k chate. Koľko km prešli celkovo?


Obtížnost: Základní škola
Jožo O.

Jožo O.

16. 12. 2020   12:30

2 odpovědi

Miroslav Š.
Miroslav Š.
16.12.2020 14:36:22

Ahoj,

  1. stěna kostky je čtverec, obsah čtverce je \( S=a^2 \). Známe-li obsah, pak stranu čtverce vypočítáš jako odmocninu z obsahu, \( a=\sqrt{ S} \). Hrana kostky = strana čtverce.

Stěnová úhlopříčka je tedy úhlopříčka čtverce, vypočítáš ji pomocí Pythagorovy věty (nakresli si obrázek). Pro úhlopříčku čtverce také existuje vzorec \( u=a\sqrt{ 2} \).

Tělesová úhlopříčka spojuje dva vrcholy kostky tak, že prochází jejím středem. Jak se vypočítá - viz str. 5 zde

https://slideplayer.cz/slide/15981760/

U dalších dvou příkladů pomůže nakreslit si obrázek.

  1. Hráč uběhne polovinu délky úhlopříčky obdélníka. Úhlopříčku obdélníku spočítáš pomocí Pythagorovy věty (úhlopříčka rozdělí obdélník na dva pravoúhlé trojúhelníky).

  2. Dvě strany trojúhelníku znáš, poslední strana je přepona a vypočítáš ji pomocí Pythagorovy věty. Všechny tři strany nakonec sečteš.

Pythagorova věta: Jsou-li \( a, b \) odvěsny pravoúhlého trojúhelníku, \( c \) délka přepony, platí

\( c^2=a^2+b^2 \)

Odvěsny jsou strany v pravoúhlém trojúhelníku, které svírají pravý úhel. Třetí (nejdelší) strana se nazývá přepona.

Miroslav Š.
Miroslav Š.
16.12.2020 14:42:22
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.