Lineární funkce

Nakreslit graf lineární funkce dle zadání.

  1. f(x): y=-d.x + m
  2. f(x): y=|-d.x + m|
  3. f(x): y=d.x + m
  4. f(x): y=|d.x + m|

(kde d - den narození, m - měsíc narození)

Prosím vytvořit tabulku pro body, následně nakreslit graf

Muj den narození: D = 26, M = 8

Byl bych rád za pomoc, vůbec si s tím nevím rady děkuji.


Obtížnost: Střední škola
David K.

David K.

25. 04. 2021   15:08

1 odpověď

Jan Z.
Jan Z.
06.05.2021 13:47:54

Jsou to lineární funkce, takže grafem bude vždy rovná čára. V případě absolutních hodnot se akorát "záporná" část - pod osou x ozrcadlí (osová souměrnost) přes osu x do kladné (horní) poloroviny.

Zajímavé body jsou \(\

y = 0\) - průsečík s osou \(x\) a \(\

x = 0\) - průsečík s osou \(y\) - nejsnazší bod pro jednoznačné dourčení přímky grafu

Nakreslíme tedy přímky, které prochází body:

\(\begin{ pmatrix} 1.) & [0,8] & [\frac{ 4} { 13} ,0] \\ 2.) & [0,8] & [\frac{ 4} { 13} ,0] \\ 3.) & [0,8] & [-\frac{ 4} { 13} ,0] \\ 4.) & [0,8] & [-\frac{ 4} { 13} ,0]

\end{ pmatrix} \)

\(\frac{ 4} { 13} = \frac{ M} { D} \)

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.