Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Lineární funkce

Volná videa
Nakreslíme si graf lineární funkce y=-3x+5. Jak…
Jak jednoduše nakreslit graf lineární funkce?…
Jak určit předpis lineární funkce? Grafem…
Příklad na to, jak ze dvou zadaných bodů získat…