Technická mechanika

Dobrý den, nepomohl by mi někdo prosím s prikladama v příloze? Úplně jsem se na nich zasekl a nevím jak z toho ven


Obtížnost: Vysoká škola
Kategorie: Vysoká škola
Miroslav Z.

Miroslav Z.

24. 11. 2022   23:31

3 odpovědi

Jan Z.
Jan Z.
25.11.2022 09:40:42

Ahoj,

  1. Vyjádřím si tíhovou sílu působící na 1 metr délky desky v závislosti na její šířce. Celkovou sílu, kterou budu působit na podklad, dostanu jako součet této síly a síly, kterou působí metr zdi. Plocha, na kterou se zátěž rozkládá, je úměrná šířce desky.

\(w = \frac{ F_{ tot} } { P_{ tot} } = \frac{ F_{ \text{ 1 metr zdi} } + F_{ \text{ 1 metr desky} } } { P_{ tot} } = \frac{ F_{ \text{ 1 metr zdi} } + g\cdot w\cdot d\cdot \varrho} { P_{ tot} } = \frac{ 420\cdot 10^3 + 9.81\cdot w \cdot 1.2 \cdot 2400} { 0.35\cdot 10^6} \)

Teď už stačí vyjádřit \(w\) a vyčíslit.

  1. Nejvíce zatížené místo bude na zemi. Spočítám tedy celkovou zatěžovací sílu jako součet zatížení a hmotnosti celého sloupu (v závislosti na jeho průměru). Tuto sílu rozložím do plochy jeho průřezu (závislá na jeho průměru). Potřebuju dostat tu výpočtovou pevnost. Výpočet je identický s příkladem 10), jen dosadím jiné hodnoty. Navíc mi zde chybí hustota oceli, ale předpokládám, že tu máte někde zadanou tabulkově.

  2. Modul pružnosti v tahu je definován jako

\(E = \frac{ \sigma} { \varepsion} = \frac{ \sigma} { \frac{ \Delta l} { l_0} } ,\)

kde \(\sigma\) je napětí v tahu, \(\Delta l\) je protažení a \(l_0\) je původní délka. Převod z napětí na tahovou sílu se provádí jako výpočet tlaku - přes průřez prutu.

Miroslav Z.
Miroslav Z.
25.11.2022 15:51:03

Ahoj, děkuju za odpověď. Příklad 10 mi vyšlo w = 1,28, je to tedy správně a je to šířka nebo to chápu špatně?!

Jan Z.
Jan Z.
25.11.2022 16:02:17

Mně teda vychází

\(w = \frac{ 420} { 350 - 9.81\cdot 1.2 \cdot 2.4} \approx 1.305\)

nicméně ano, \(w\) je ta hledaná šířka

Souhlasí: 1    
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.