Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Derivace

K čemu je derivace? Jaký je její význam a co nám říká o původní funkci? To si povíme dnes. Ve zkratce: Derivace funkce f nám říká, jak se fukce f mění. Když je funkce rostoucí, je derivace kladná, když je funkce klesající, je derivace záporná. https://www…
Definice derivace může být trochu matoucí nebo nepochopitelná. V dnešním videu se jí pokusím přijít na kloub.
Dneska si povíme jak se derivují základni funkce a napíšeme si jejich tabulku. Také si ukážeme, kde se ty vzorečky berou, že nepadají z nebe :-)
Spočitáme si některé jednoduché derivace. Fígl nespočívá ani tak v tom to zderivovat, ale spíš si upravit zadání.
Spočítáme si některé jednoduché derivace. Fígl nespočívá ani tak v tom to nějak složite derivovat, ale spíš si šikovně upravit zadání. Samotné derivování už je pak jednoduché.
Jak se derivuje součin? Nejdřív zderivujeme první funkci kraá druhou opíšeme + první opíšeme krát druhou zderivujeme. Neboli vzoreček: (fg)' = f'*g + f*g'
Jak se derivuje podíl? Zderivuju čitatel krát opíšu jmenovatele mínus opíšu čitatel krát zderivuju jmenovatele a to celé vydělím jmenovatelem na druhou. http://www.youtube.com/watch?v=tQChuP3_NVQ
Jak se derivuje složená funkce? Nejdříve zderivujeme vnější funkci (necháme jí její argument) a vynásobíme to derivací vnitřní funce (zase jí necháme její argumet) a vynásobíme to derivací další vnitřní funce (zase jí necháme její argument) a tak dál,…
Jak se derivuje složená funkce? Nejdříve zderivujeme vnější funkci (necháme jí její argument) a vynásobíme to derivací vnitřní funce (zase jí necháme její argumet) a vynásobíme to derivací další vnitřní funce (zase jí necháme její argument) a tak dál,…
Jak se derivuje složená funkce? Nejdříve zderivujeme vnější funkci (necháme jí její argument) a vynásobíme to derivací vnitřní funce (zase jí necháme její argumet) a vynásobíme to derivací další vnitřní funce (zase jí necháme její argument) a tak dál,…
Při derivaci složené funkce, derivujeme nejdříve vnější funkce a pak násobíme derivací vnitřní funkce. Když je ale složených více funkcí dohromady, nebude to tak jednoduché. V tomto videu si ukážeme fígl na poznání pořadí, ve kterém se má derivovat.
Derivace podílu složených funkcí. Derivujeme podle vzorečku pro derivaci podílu, ale nesmíme zapomenout, že v čitateli i ve jmenovateli jsou složené funkce.
Derivace podílu složených funkcí. Derivujeme podle vzorce pro podíl, ale nesmíme zapomenout, že se jedná o složené funkce.
V tomto videu si ukážeme, jak napsat tečnu ke grafu funce. Většinou máme zadanou funkci a xovou souřadnici tečného bodu. Dopočítáme yovou souřadnici. Spočítáme derivaci té funkce v tečném bodě. Napíšeme rovnici přímky ve směrnicovém tvaru. Směrnice je ta…
V tomto videu si procvičíme, jak napsat tečnu ke grafu funce. Většinou máme zadanou funkci a xovou souřadnici tečného bodu. Dopočítáme yovou souřadnici. Spočítáme derivaci té funkce v tečném bodě. Napíšeme rovnici přímky ve směrnicovém tvaru. Směrnice je…
Všechny playlisty