Definińćn√≠ obor funkce - Odmocnina, zlomek, logaritmus 5. 11. 2014

Popis videa

Urńćen√≠ definińćn√≠ho oboru funkce se dńõl√° tak Ňĺe, se pod√≠v√°me z jak√Ĺch funkc√≠ se naŇ°e hlavn√≠ funkce skl√°d√°. Pokud obsahuje funkce, kter√© maj√≠ omezen√Ĺ definińćn√≠ obor, nap√≠Ň°eme si podm√≠nky na argument, kter√© z tńõchto omezen√≠ vypl√Ĺvaj√≠. Dostaneme tak vńõtŇ°inou nńõkolik nerovnic, kter√© vyŇôeŇ°√≠me a udńõl√°me prŇĮnik v√Ĺsledn√Ĺch intervalŇĮ.

Hlavn√≠ kategorie: Definińćn√≠ obory

Definińćn√≠ obor funkce odmocnina logaritmus zlomek