Definińćn√≠ obor funkce - √ļvod

Popis videa

Definińćn√≠ obor funkce, jsou ta x, kter√° mŇĮŇĺeme do funkce dosazovat. Nńõkter√© funkce, jako napŇô√≠klad line√°rn√≠, maj√≠ definińćn√≠ obor vŇ°echna re√°ln√° ńć√≠sla. Jin√© funkce, jako napŇô√≠klad odmocnina nebo logaritmus, maj√≠ definińćn√≠ obor omezen√Ĺ. Hled√°n√≠ definińćn√≠ho oboru se tedy redukuje na seps√°n√≠ podm√≠nek pro danou funkci a vyŇôeŇ°en√≠ pŇô√≠sluŇ°n√Ĺch nerovnic.

Hlavn√≠ kategorie: Definińćn√≠ obory

definińćn√≠ obor funkce lomen√° funkce odmocnina logaritmus podm√≠nky arcsin arccos tangens cotangens