2. Kartézská souřadná soustava, souřadnice bodu, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky

 Příprava k maturitě 7 - Analytická geometrie
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
45
Trvání kurzu
06:16:10
Úvod do analytické geometrie
Vektory
Přímka v rovině
Řešené příklady
Závěr