Logická slovní úloha

Jak by šel zapsat tento příklad, abych došel ke správnému výsledku A...?

Jména oceněných osobností za přínos v oblasti literatury, lékařství a chemii, kde za každou oblast byl oceněn právě jeden

muž a právě jedna žena, jsou Jitka, Renata, Zuzana, Karel, Pavel a Robert. Dále víme:

Zuzana získala ocenění za literaturu a není ve dvojici s Robertem.

Karel nezískal ocenění za lékařství a je ve dvojici s Renatou.

Vyberte tvrzení, jehož pravdivost vyplývá z uvedených informací:

A: Pavel získal ocenění za literaturu.

B: Zuzana získala ocenění za chemii.

C: Karel získal ocenění za literaturu.

D: Jitka získala ocenění za chemii.

E: Robert nezískal ocenění za lékařství.


Obtížnost: Střední škola
Kategorie: Logika
Jaromír K.

Jaromír K.

15. 02. 2021   13:57

1 odpověď

Jan P.
Jan P.
15.02.2021 15:00:04

Ahoj, stačí tabulka 3x3, tj. 3 ženy a 3 muži s jejich jmény.

Karel je ve dvojici s Renatou - dvojici vyznačím do tabulky. Dále to půjde více méně samo:

Zuzana není ve dvojici s Robertem - zbývá tedy jedna možnost, s kým je ve dvojici. Navíc získala ocenění za literaturu, tj. do příslušného políčka zapíšeme třeba Lit. Atd. Ok?

Souhlasí: 1    
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.