Dobrý den,

zajímalo by mě, jestli opravdu existuje procentní bod a jaká je jeho definice. Internet ubezpečuje že existuje ale stále se mi to nezdá. Příklad z internetu níže:

Procentní bod používáme, když chceme absolutním číslem popsat rozdíl relativních hodnot. Například když volební preference strany vzrostly z 20 na 30 procent, znamená to, že poskočily vzhůru o polovinu, tedy o 50 procent

Podle mě se volební preference zvýšila o 10%, ale míra volební preference s zvýšila o 50%.

Děkuji za názor


Obtížnost: Základní škola
Kategorie: Procenta
Pav S.

Pav S.

12. 02. 2023   09:43

2 odpovědi

MILAN K.
MILAN K.
12.02.2023 13:33:18

Tak to je dost pochybný pojem, procento neznamená totiž nic jiného, než setina, takže obyčejný zlomek pojmenovaný "jakoby" latinsky (je otázka, zda v době, kdy latina byla mluveným jazykem ještě snad před 1500 lety se toto slovo vůbec kdy užilo, od té doby již latina byla cosi jako dost uměle udržované esperanto), setina sama o sobě je stále jen setinou, takže procentní bod alias setinný bod, je nic neříkající pojem. Zkrátka, kdyby někdo získal nějaký počet hlasů z celku, poměr počtu hlasů získaných ku počtu všech hlasů = zlomek, který je uměle převeden na setiny, tak jelikož je soustava dekadická, tak vyplyne automaticky, jen je poměr vyjádřený desetinným číslem přenásoben stem.

Takže když to budou hlasy příznivců z celkového počtu, tak by správnější bylo říci, že získal dotyčný třeba 1/2 z počtu všech hlasů, jinými slovy 50 setin z počtu hlasů, jinými slovy 50 procent hlasů. Takže procentní bod je jen umělý výmysl.

Jak máte uvedno, volební preference vzrostly ze 20 procent na 30 procent, tak to znamená vlastně, že byl nějaký vzorek počtu dotazovaných (nějakou agenturou) třeba 1000 osob a z toho 200 osob se vyjádřilo kladně k nějaké partaji či politïkovi čili jej preferují, tedy 200 /1000 = 0.2 = 2/10 = 20/100 = 20 procent. A když se měly zvýšit na 30 procent, tak to znamená, že když učiníte poměr (má býti / jest) = (30/100) / (20/100) , tak obdržíte 3/2 = 1.50 násobek předešlého údaje, čili preference vzrostly na 150 procent, tedy také původní (= 1 celá = 100 procent pak co přebývá tedy 150 - 100 = 50 procent je nárůst. Ale jednodušší je říci, že ta partaj má 1.5 * tolik příznivců = preferujících, než měla dříve. Takže vlastně ten nárůst je poměr předchozích poměrů. Ale když chcete říci že o deset procent ( = 30 procent - 20 procent = 10 procent) čili o 1/10 se preference zvýšily, tak je nutno dodat, že z nějakého stejného původního celku. To, čemu říkáte míra, je zase poměr, jenže tentokrát poměr předchozích poměrů čili v čitateli je nový zlomek a ve jmenovateli předchozí zlomek a obojí je v setinách alias procentech) a ten vypočtený poměr může být opět v setinách alias procentech. Procentní bod je asi stejně moudré jako řící setinný bod, nebo setinný člověk. Nejprve je nutno říci, co má být tím "bodem" jinými slovy veličinou. Zkrátka lépe říci kolik procent = setin z čeho původního.

Jan Z.
Jan Z.
13.02.2023 08:45:35

Zajímavá filozofická úvaha... nicméně pojemy jako procentní bod, bazální bod atd. byly zavedeny, aby právě nebylo nutné při nárůstu podílu na celku říkat, co je tím základem.

Představte si, že v televizi řeknete, že volební preference nějaké strany vzrostly o 50%. Přitom se pohnuly z 10% na 15%. Formálně máte pravdu, ale jak to pochopí běžný smrtelník? Že ta strana měla 10% a teď má 60%.

A teď do hry vstupuje ten procentní bod. Jejich zisk vzrostl o 5 procentních bodů. Ano, mohl bych říct, že je volí o 5 procent více oprávněných voličů, ale je to zbytečně komplikované vyjádření. Na druhou stranu říct, že mají o 5 procent větší volební preference, je špatně, znamenalo by to z 10% na 10.5%.

Jinými slovy - pojem procentní bod se používá pro matematicky správné a společensky pochopitelné vyjádření nárůstu/poklesu podílu na celku, tedy, když je procento běžně užívanou "jednotkou". Narozdíl od ostatních jednotek, jako třeba metr, litr atd., je však třeba se odlišit od toho původního významu.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.