Rozpočítání nákladů na položku

Prosím o radu, pomoc s výpočtem.

Potřebuji u zboží rozpočítávat náklady na pořízení k jednotlivým položkám dodávky.

Co známe:

Celkovou cenu každé položky = CCP

Celkovou cenu za doklad = CCD

Cena nákladů celkem = CNC

Aktuálně jsem rozpočítával takto:

Nová cena položky navýšená o náklady = CCP + (CCP/(CCD/100)*(CNC/100))

Vlastně jsem procentuálně rozložil náklady k jednotlivým položkám.

Stav je ale takový že levné u levného zboží dojde k navýšení ceny jen málo a u dražšího zase hodně, což úplně nevyhovuje .

Prosím o radu jak rozpočítávat aby u dražších položek bylo zatížení menší a u levných větší, nejlépe aby bylo možno změnou hodnoty nějakého koeficientu s rozpočítávání experimentovat a zjistit jaké rozpočítání bude nejlépe vyhovovat.

Předem všem děkuji za věnovaný čas.


Obtížnost: Vysoká škola
Kategorie: Logika
Jiří K.

Jiří K.

13. 01. 2023   14:40

1 odpověď

Vladislav M.
Vladislav M.
16.01.2023 23:15:24

Jedním z možných způsobů, jak rozpočítat náklady na pořízení k jednotlivým položkám dodávky, je použít metodu zvanou "metoda zprostředkovaných nákladů". Tato metoda se zaměřuje na to, jaký podíl nákladů na pořízení má každá položka na celkových nákladech.

Postup by mohl vypadat takto:

Vypočítejte celkové náklady na pořízení (CNC) a celkovou cenu za doklad (CCD).

Vypočítejte podíl nákladů na pořízení na každou položku (PNP), který se vypočítá jako: PNP = (CCP / CCD) * 100.

Rozpočítejte náklady na pořízení na každou položku pomocí vzorce: NCP = PNP * (CNC / 100)

Novou cenu položky (NCP) vynásobíme koeficientem který nám umožní experimentovat s rozpočítáváním a zjistit jaké rozpočítání bude nejlépe vyhovovat.

Poznámka: Tuto metodu je vhodné použít pouze v případě, že náklady na pořízení jsou přímo úměrné celkové ceně za doklad. Pokud tomu tak není, mohlo by být vhodné použít jinou metodu.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.