Lineární algebra I - video 3 - Opakování analytické geometrie

 Line√°rn√≠ algebra I

PodrobnńõjŇ°√≠ v√Ĺklad analytiky naleznete na n√°sleduj√≠c√≠ str√°nce:

http://mathematicator.com/search.php?q=analytick%C3%A1…

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:02:13
√övod
Opakování analytické geometrie
Vektorové prostory
Soustavy lineárních rovnic
Line√°rn√≠ z√°vislost a nez√°vislost vektorŇĮ
Lineární zavislost v závislosti na parametru
Soustavy rovnic s parametry
Vyj√°dŇôen√≠ vektoru jako line√°rn√≠ kombinace
Báze, lineární obal, generátory
Alternativn√≠ metody ŇôeŇ°en√≠ soustav rovnic
Bonus