Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Lineární algebra I - video 3 - Opakování analytické geometrie

 Lineární algebra I
Popis videa

Podrobnější výklad analytiky naleznete na následující stránce:

http://mathematicator.com/search.php?q=analytick%C3%A1+geometrie

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:02:13
Úvod
Opakování analytické geometrie
Vektorové prostory
Soustavy lineárních rovnic
Lineární závislost a nezávislost vektorů
Lineární zavislost v závislosti na parametru
Soustavy rovnic s parametry
Vyjádření vektoru jako lineární kombinace
Báze, lineární obal, generátory
Alternativní metody řešení soustav rovnic
Bonus