Line√°rn√≠ algebra I - video 16 - Soustavy line√°rn√≠ch rovnic 9 - PŇô√≠klad 3x3 - Nekoneńćenńõ mnoho ŇôeŇ°en√≠ - pŇô√≠mka

 Line√°rn√≠ algebra I
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:02:13
√övod
Opakování analytické geometrie
Vektorové prostory
Soustavy lineárních rovnic
Line√°rn√≠ z√°vislost a nez√°vislost vektorŇĮ
Lineární zavislost v závislosti na parametru
Soustavy rovnic s parametry
Vyj√°dŇôen√≠ vektoru jako line√°rn√≠ kombinace
Báze, lineární obal, generátory
Alternativn√≠ metody ŇôeŇ°en√≠ soustav rovnic
Bonus