Přirozená čísla - Základní vlastnosti a operace s nimi

 Příprava k maturitě 1 - Číselné obory a výrazy

Katalog požadavků ke státní maturitě z matematiky: http://mathematicator.com/index.php?page=download&a=data… Soubor vzorových úloh ke státní maturitě z matematiky: http://mathematicator.com/index.php?page=download&a=data…

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
49
Trvání kurzu
10:30:09
Úvod
Přirozená čísla
Přehled číselných oborů
Racionální čísla
Reálná čísla
Řešené příklady na číselné obory
Výrazy
Mocniny a odmocniny
Řešené příklady na výrazy
Bonus - Procenta podrobně