Přirozená čísla - Základní vlastnosti a operace s nimi

 Příprava k maturitě 1 - Číselné obory a výrazy

Katalog požadavků a vzorových úloh ke státní maturitě z matematiky: https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku…

Soubor starších vzorových úloh ke státní maturitě z matematiky: https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika…

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
49
Trvání kurzu
10:30:09
Úvod
Přirozená čísla
Přehled číselných oborů
Racionální čísla
Reálná čísla
Řešené příklady na číselné obory
Výrazy
Mocniny a odmocniny
Řešené příklady na výrazy
Bonus - Procenta podrobně