Procenta podrobně 2 - Jak spočítat x procent z celku rychle a elegantně

 Příprava k maturitě 1 - Číselné obory a výrazy
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
49
Trvání kurzu
10:30:09
Úvod
Přirozená čísla
Přehled číselných oborů
Racionální čísla
Reálná čísla
Řešené příklady na číselné obory
Výrazy
Mocniny a odmocniny
Řešené příklady na výrazy
Bonus - Procenta podrobně