Ani trieda tomu nerozumie

Ahojte, prosím Vás pomôžte nám s týmto príkladom... Po Koronových prázdninách nám to trochu vynecháva v pamäti :D...

Ďakujem

Vrchol C rovnoramenného trojuholníka ABC leží na osi x. Súradnice krajných bodov základne sú A(11,-3), B(13,3). Určte súradnice vrcholu C.


Obtížnost: Střední škola
Teri Š.

Teri Š.

18. 01. 2022   09:43

1 odpověď

Tomáš K.
Tomáš K.
18.01.2022 12:24:13

Přeji pěkné poledne, Teri,

pokud jsou body \(A(11,-3), B(13,3)\) krajními body základny rovnorameného trojúhelníku, pak je jasné, že pokud se nám podaří najít přímku, které je k této základně kolmá a současně prochází středem této základny, pak právě na ní musí ležet třetí vrchol rovnorameného trojúhelníku.

Najděme tedy vektor \(\overrightarrow{ AB} = (2, 6)\), který je současně normálovým vektorem přímky kolmé na úsečku \(AB\). Dále najděme obecnou rovnici přímky s tímto normálovým vektorem, která prochází středem úsečky \(AB\). Jde o bod \(S(12, 0)\).

Přímka bude mít rovnici \(p : 2x + 6y + c = 0\)

Dosadíme bod \(S(12, 0)\).

\(2 \cdot 12 + c = 0\)

\(c = -24\)

Přímka má obecnou rovnici

\(p : 2x + 6y - 24 = 0\)

Jelikož víme, že bod \(C\) leží na ose \(x\), musíme najít průsečík přímky \(p\) s osou \(x\).

\(2 \cdot x + 6 \cdot 0 - 24 = 0\)

\(2 \cdot x - 24 = 0\)

\(x = 12\)

Vyšlo nám, že bod \(C\) má souřadnice \(C(12,0)\). Jelikož ale \(S = C\), pak body \(A, B, C\) leží na stejné úsečce, pročež netvoří trojúhelník. Úloha tedy nemá řešení.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.