Složené úročení

Zdravím a mám dotaz.

Neteř dostala za úkol vypočítat následující příklad. Chtěl jsem si ho vyřešit taky pro kontrolu, ale nejde to. Podle mě zadání není úplné nebo je to jinak?

  1. Do banky uložíme 10 000 Kč. Kolik peněz budeme mít po 1 roce, jestliže nám úroky připisují

a) ročně, b) čtvrtletně, c) měsíčně (Zdanění úroků je 15%).


Obtížnost: Střední škola
Tomáš H.

Tomáš H.

11. 03. 2023   08:03

4 odpovědi

MILAN K.
MILAN K.
11.03.2023 08:49:37

Hlavně záleží, jak ve smlouvě je nastaven úrok, zdali se jedná o úrok za 365 dní nebo o úrok za konkrétní délku času odlišnou od 365 dní. Totiž úrok není od slova rok, ale od slova rokovat čili mluvit, čili dva lidé (= klient + banka) spolu něco urokovali čili umluvili (= odměnu za uložení peněz za nějaký čas). Takže pokud se tím úrokem rozumí jako za 365 dní, tak pochopitelně za rok ode dne uložení částky bude celká částka činit : 10 000 * (1+(úrok/100) * .85), kdyby byl úrok 6 procent, tak za 365 dní bude k 10 000 připsáno 10 000 * 6/1000.85 = 510, celkem 10 510. Číslem 0.85 se rozumí to, že fakticky je skutečný obdržený úrok = daný úrok zmenšený o daň 15/100, tedy skutečný úrok = úrok * (1-15/100) = úrok * (100/100 - 15/100) = úrok * (85/100) = úrok * 0.85, například 6 procent ve smlouvě je ve skutečnosti 6.85 = 5.1 procenta, to další níže.

MILAN K.
MILAN K.
11.03.2023 09:04:29

Dost zmatečný editor, který píše něco jiného, než bylo.

MILAN K.
MILAN K.
11.03.2023 10:02:08

Tady to je jako konkrétně, kdyby úrok činil 6 procent, kdyby nebyl znám, musí se to vyjádřit obecně, čili vklad * (1 + (úrok*0.85/100) * 1/N) ^N, kde N je zlomek roku, úrok je v procentech

MILAN K.
MILAN K.
11.03.2023 11:07:44

Kdybychom totiž ten rok rozdělili na sebemenší počet dílů, třeba jednotlivé dny či hodiny či ještě méně, tak výraz v závorce (1+0.051/N)^N konverguje k číslu e^0.051, které nepřekročí, jelikož platí limita když N jde k nekonečnu (1+1/N)^N = e, tedy podobně limita když N jde k nekonečnu (1+k * 1/N)^N = limita když N jde k nekonečnu ((1+1/N)^N)^k = e^k, kde k je úrok (ten přepočtený jako ve smlouvě = 6 procent krát 0.85), kde 0.85 vyjadřuje jeho zmenšení vlivem daně z úroku.

Takže uvedený příklad: za rok lze docílit maximálně částky 10 000 * e^0.051= 10 523.229 Kč , což by nastalo, kdyby se úročilo v nekonečně krátkém okamžiku po celý interval roku, tak k tomuto číslu se vpodstatě dostaneme, kdyby se úročilo po jedné každé hodině, tak bude 10 000 * ( 1+ 0.051/8760 ) ^ 8760 = 10 523. 227 Kč , kde 8760 je cca počet hodin za rok.

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.