Přijímací zkoušky na ČZU-PEF 2014 Příklad 13

 Přijímací zkoušky na VŠE

Další videa: Absolutní hodnota - nerovnice - geometrická interpretace - velmi podovný příklad: http://mathematicator.com/index.php?page=play&a=14

Další videa o absolutní hodnotě a rovnicích a nerovnicích s absolutní hodnotou:http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=3&b=4

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
38
Trvání kurzu
04:05:28
Úvod
Přijímací zkoušky na VŠE 2014
Přijímací zkoušky na ČZU - PEF 2014