Přijímací zkoušky na ČZU-PEF 2014 Příklad 8

 Přijímací zkoušky na VŠE

Další videa na mocniny a odmocniny: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=3&b=91

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
38
Trvání kurzu
04:05:28
Úvod
Přijímací zkoušky na VŠE 2014
Přijímací zkoušky na ČZU - PEF 2014