Přijímací zkoušky na VŠE 2014 - B0 - př. 6

 Přijímací zkoušky na VŠE

Další videa: Kvadratická rovnice a rozklad na součin: http://mathematicator.com/index.php?page=play&a=165

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
38
Trvání kurzu
04:05:28
Úvod
Přijímací zkoušky na VŠE 2014
Přijímací zkoušky na ČZU - PEF 2014