Přijímací zkoušky na ČZU-PEF 2014 Příklad 10

 Přijímací zkoušky na VŠE

Další videa: Velmi podobné příklad a videa o rovnicích s absolutní hodnotou: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=4&b=6

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
38
Trvání kurzu
04:05:28
Úvod
Přijímací zkoušky na VŠE 2014
Přijímací zkoušky na ČZU - PEF 2014