Analytická geometrie

Dobrý den, prosím o pomoc s těmito příklady, vůbec si s nimi neumím poradit..


Obtížnost: Střední škola
Michal Z.

Michal Z.

08. 03. 2022   19:30

2 odpovědi

Jan Z.
Jan Z.
09.03.2022 10:17:51

Ahoj, trocha teorie:

  1. Parametrické vyjádření přímky:

\(x = a\cdot t + b\)

\(y = c\cdot t + d\)

kde \(\vec{ \left(a,c\right)} \) je směrový vektor přímky - definuje pouze směr a \(b,d\) jsou konstany, které definují přesné zakotvení v prostoru.

  1. Obecné vyjádření přímky:

\(a\cdot x + b\cdot y + c = 0\)

kde vektor \(\vec{ \left(a,b\right)} \) je normálový vektor přímky (kolmý na její směrový vektor) definující směr a \(c\) je konstanta definující zakotvení v prostoru.

Mezi směrovým a normálovým vektorem platí převodní vztah: \( \vec{ \left(a,b\right)} \text{ směrový} \vec{ \left( -b,a\right) } \text{ normálový} \)

  1. Pro dopočítání konstant využiju zadaný bod na přímce, jehož souřadnice dosadím do rovnic za \(x\) a \(y\).

  2. Ze souřadnic dvou bodů dostaneme komponenty vektoru je spojujícího jako rozdíly příslušných souřadnic (rozdíl Xových dá komponentu vektoru ve směru X, rozdíl Yových dá komponentu vektoru ve směru Y).

To by mělo pro vyřešení všech příkladů stačit.

Jan Z.
Jan Z.
09.03.2022 12:28:02

Jedno řešení v příloze

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.