Parametrická rovnice

  1. a) Napište parametrické rovnice přímky procházející body A = [3; 5] a B = [2; -1]

b) Určete další dva body přímky z příkladu 3a.

Děkuji za reakce.


Obtížnost: Střední škola
David F.

David F.

17. 05. 2021   18:17

2 odpovědi

Jan P.
Jan P.
17.05.2021 20:38:35

Nejdřív určíme vektor \( \vec{ u} =\vec{ AB} \), a to takto: \( \vec{ u} =B-A=(-1; -6)\).

Nazývá se směrový vektor přímky \( AB \), protože jeho směr je totožný se směrem této přímky.

Pro kterýkoli bod přímky \( AB \) platí:

\( X=A+t\vec{ u} \),

kde \( t \) je reálné číslo (parametr).

Označíme \( X=[x,y], A=[a_1,a_2], \vec{ u} =(u_1,u_2)\). Parametrické rovnice přímky jsou:

\( x=a_1+tu_1 \)

\( y=a_2+tu_2 \)

Naše přímka má parametrické rovnice

\( x=3+t\cdot(-1) \)

\( y=5+t\cdot(-6) \)

po úpravě

\( x=3-t \)

\( y=5-6t \)

To je řešení první části úlohy.

Dosadíme-li za parametr \( t \) konkrétní číslo, dostaneme souřadnice konkrétního bodu přímky. Např. pro \( t=0 \) dostaneme \( x=3, y=5 \), tedy souřadnice bodu \( A \). Pro \( t=1 \) dostaneme \( x=2, y=-1 \), tedy souřadnice bodu \( B \).

Dále např. pro \( t=-1 \) dostaneme \( x=4, y=11 \), což je bod, který leží od bodu \( A\) ve stejné vzdálenosti jako bod \( B \), ale na opačné straně. Nebo třeba pro \( t=2 \) dostaneme bod, který leží od bodu \( A \) na stejné straně jako bod \( B \), ale ve dvojnásobné vzdálenosti. Atd.

Jan P.
Jan P.
17.05.2021 20:46:43

ještě odkaz https://www.soshlinky.cz/documents/uploads/Parametrick…

a obrázek, kde na přímce leží body pro různé hodnoty parametru \( t \)

https://math.fel.cvut.cz/mt/txtb/6/txc3ba6b.htm

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.