Jak vypočítám dané souřadnice?

Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno c=6, výška na stranu a=4, těžnice na stranu a=5. Kartézskou soustavu souřadnic zvolte tak, aby vrchol A byl v počátku a vrchol B na ose x.

Bod A má tedy souřadnice [0,0] a B [6,0]. Jak ale přijdu na souřadnice bodu C? Spočítala bych to kdybych znala souřadnice středu strany a (BC), ale nevím, jak na to :/. Děkuji za pomoc!


Obtížnost: Střední škola
Šárka S.

Šárka S.

14. 01. 2024   02:41

7 odpovědí

Miroslav Š.
Miroslav Š.
14.01.2024 11:30:06

Ahoj Šárko,

myslím, že by to šlo takto:

  • rovnice přímky p = BC ve směrnicovém tvaru, využít souřadnice bodu B pro stanovení jedné konstanty v rovnici přímky

  • převést na obecný tvar rovnice přímky

  • použít vzorec pro vzdálenost bodu A od přímky p

  • střed úsečky BC leží na přímce p a na kružnici se středem v bodě A...

MILAN K.
MILAN K.
14.01.2024 15:08:29

Můžeme vyjádřit plochu, P = a * va / 2, P = a * 4 / 2 , P = 2 a. Dále jako determinant P = 1 / 2 * det , nahoře bude Xc - 0 , Y c - 0 , dole 6 , 0 , po vyčíslení to je P = abs ( 3* Y c ) , takže víme , že 2 a = 3 Yc , tedy máme vztah mezi délkou strany a a y - ovou souřadnicí bodu C a = ( 3 / 2 ) * souřadnice Y c musí platit. S tím se pak dá pracovat

MILAN K.
MILAN K.
14.01.2024 15:56:01

C ( xc = 7/2 , yc = odmocnina z 5 ) , a = 3/2 odmocnina 5 , výpočet pošlu

MILAN K.
MILAN K.
14.01.2024 17:13:37

Bude to "poněkud" jinak

MILAN K.
MILAN K.
14.01.2024 20:13:56

Máte to opravené, je to zkontrolované geodetickým programem, jediné, co mne mate, je že ačkoliv délka str. a vyšla z té kv. rovnice jako záporně, tak v absol. hodnotě sedí a pomocí ní se pak dají vypočíst xc, yc, a všechny ostatní věci (pro kontrolu těžnice ze souřadnic a výška na str. a ze souřadnic sedí). Napadá mne, že to bude tím, že jsem použil rovnici pro plochy a tam je vše "na druhou" a tím se "nějak" ztratila informace o znaménku. I ta sedí, můžete zkontrolovat P = 2a = 3yc , tenhle vzah tam funguje. Prostě Xc jsem raději spočítal "odzadu" od bodu B, než od A, detto bod D uprostřed str. a

Miroslav Š.
Miroslav Š.
14.01.2024 20:38:07

Vyšlo mi to stejně (postupem uvedeným výše) a kromě toho ještě druhé řešení, kdy střed strany \( BC \) má souřadnice \([\frac{ 8} { 3} -\sqrt{ 5} ,\frac{ 4\sqrt{ 5} } { 3} +2] \). Konstrukce tohoto řešení je trochu obtížnější, protože \( y \)-ová souřadnice středu je téměř rovna 5, ale zdá se mi, že to vyhovuje.

Jako početní úloha je to poněkud náročnější, než bývá obvyklé na SŠ.

MILAN K.
MILAN K.
14.01.2024 23:05:50

Je prostě delší a do záporné souřadnice Xc. To je to řešení pro stranu a2 = 4 * odm ( 5 ) + 6, viz níže :

jen vychází výrazy neupravené ale stejně

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.