Pravděpodobnost a statistika

Příklad 1c. Kontrola neodhalí závadu s pravděpodobností 0.05, kvalitní výrobek považuje za

vadný s pravděpodobností 0.02. Pravděpodobnost výroby závadného výrobku je 0.1.

Jaká je pravděpodobnost, že výrobek, který prošel kontrolou, je ve skutečnosti vadný?

Zaokrouhlujte na 4 desetinná místa. Pište obecné vzorce

Příklad 2. Z 50 panelů vyhovuje normě 48. Určete

Pomocí intervalového odhadu testujte na hladině významnosti 0.01 hypotézu

H0: podíl nevyhovujících panelů je 0,001

Zaokrouhlujte na 3 desetinná místa. Pište obecné vzorce.

Víte, že

99.5 -procentní kvantil Fischerova rozdělení s 6 a 96 stupni volnosti je 3,335 99.5 -procentní kvantil Fischerova rozdělení se 98 a 4 stupni volnosti je 19,500. 99 -procentní kvantil Fischerova rozdělení s 6 a 96 stupni volnosti je 2,996. 99 -procentní kvantil Fischerova rozdělení se 98 a 4 stupni volnosti je 13,579.


Obtížnost: Vysoká škola
Vladimír J.

Vladimír J.

29. 04. 2020   20:42

K tomuto příspěvku ještě nejsou žádné komentáře.
Buďte první, kdo odpoví!
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.