V pravoúhlem lichobezniku je úhel Beta třikrát větší než uhel Gama. Urči velikost všech úhlů v tomto lichobezniku. Děkuji moc za vyřešení.


Obtížnost: Základní škola
Matka M.

Matka M.

26. 05. 2021   17:45

1 odpověď

Jan P.
Jan P.
26.05.2021 18:45:33

Lichoběžník patří mezi čtyřúhelníky. Součet úhlů v každém čtyřúhelníku je 360°.

V pravoúhlém lichoběžníku jsou dva úhly pravé, tedy \( \alpha=90°, \delta=90° \), tj. dohromady mají velikost 180°.

Součet zbývajících dvou úhlů je také 180°, tedy \( \beta + \gamma = 180° \). Zároveň platí \( \beta=3\gamma \).

Z druhé rovnice dosadíme do první a dostaneme

\( 3\gamma + \gamma = 180° \)

odtud vypočítáme úhel \( \gamma \). Úhel \( \beta \) vypočítáme z rovnice \( \beta=3\gamma \).

Pro kontrolu, musí platit \( \beta + \gamma = 180° \).

Viz např. 1. obrázek na 2. straně (ale tam je úhel gama větší než beta): https://www.zszaaleji.cz/cardfiles/card-14869/card…

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.