Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Slovní úloha na pravděpodobnost

Dobrý den,

prosila bych o pomoc při řešení slovní úlohy:

Při jakém složení osudí s deseti koulemi (kombinace bílých a černých koulí) jsou šance vězňů (viz úlohy Ú3, Ú4)) na přežití největší a kdy nejmenší? Uvažujte osudí, kde je alespoň jedna koule od každé barvy. Podmínky udělení milosti jsou zachovány jako v předchozích úlohách: budou-li tažené koule stejné barvy, bude mu udělena milost, v opačném případě bude popraven.

V uvedených úlohách je 7 bílých a 3 černé koule nebo 8 bílých a 2 černé koule.

Tuto slovní úlohu musím řešit minimálně dvěma způsoby pravděpodobnosti.

Mockrát děkuji Všem, kteří mi jakoli poradí. :-/


Obtížnost: Střední škola
Martina G.

Martina G.

17. 01. 2020   18:10

3 odpovědi

Jan K.
Jan K.
19.01.2020 03:13:06

Pravděpodobnost jsem počítal už dost dávno, takže správnost výsledku nezaručuju. Pravděpodobnost se počítá jako počet příznivých možností (vězeň si vytáhne obě koule stejné barvy) ku počtu všech možností. Musíme uvažovat, že vězeň si může, ze všech možných kombinací, vytáhnout buď 2 bílé nebo 2 červené. Takže vypočítáme pravděpodobnost sjednocením těch dvou jevů (P(A) + P(B)). Já ale nevím, jestli ty kuličky táhne vězeň postupně nebo ne. Pokud ne tak je řešení následovné (viz obrázek). Obdobně budeš počítat druhý příklad.

Jan K.
Jan K.
19.01.2020 03:22:31

Tady ti vyjde nějaký výsledek a kdyžpak spočteš úplně stejným způsobem druhé rozložení kuliček, tak porovnáš dané výsledky pravděpodobností (nerovnice) a určíš tak kdy mají větší šanci na přežití.

Jan K.
Jan K.
19.01.2020 03:47:45

V případě, že se jevy navzájem vylučují, určíme pravděpodobnost jejich sjednocení jako součez jejich pravděpodobností:

P(A∪B)=P(A)+P(B)

Podle tohoto by to mělo platit (Nemůže si vytáhnout 2 červené i 2 bílé)

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.