Trigonometrie - těžká úloha na důkaz jisté skutečnosti

Ahoj, naše by se někdo, kdo by mi prosím vysvětlil jak dokázat že bod A leží mimo kružnici...

Děkuju Rosta


Obtížnost: Střední škola
Rostislav N.

Rostislav N.

20. 08. 2023   14:52

2 odpovědi

Martin S.
Martin S.
21.08.2023 14:12:12

Ahoj, pokud se nemýlím, tak ta úloha má předcházející podúlohy a,b,c, kde jsou zadány pro vyřešení nezbytné skutečnosti jako |CE| = 7, E je střed úsečky BD. Pak už víme vše potřebné, abychom pomocí sinovy a cosinovy věty dopočítali všechny relevantní délky a úhly v čtyřúhel. ABCD.

Fakt, že nějaký bod je vně kruhu poznám tak, že je od středu kruhu dál než je poloměr kruhu.

Rostislav N.
Rostislav N.
21.08.2023 14:55:27

Ahoj Martine, díky.

Z toho zadaní nebylo zcela jasné, zda můžeme použít údaje z předchozí úlohy, jelikož k této části úlohy přidali nový náčrtek, kde už délku |EC| neuvedli a ani neuvedli že E je midpoint BD. Pak nešlo tedy zjistit, kde přesně leží bod E, čili nešlo zjistit délku k C.

Pokud platí udají z přechozí je to jednoduché

Dekuju Ti. Rosta

Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.