Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Úvodní video – shrnutí toho co budeme v kurzu probírat

 Vyšetřování průběhu funkce
Popis videa

Odkaz na videa o definičním oboru: http://mathematicator.com/search.php?q=defini%C4%8Dn%C3%AD+obor

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
08:56:53
Úvod
Sudost, lichost, periodicita
Průsečíky s osami
Limity v krajních bodech definičního oboru (Df)
Asymptoty
První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající
Druhá derivace - inflexní body, konvexita, konkávita
Globální extrémy
Kompletní vyšetření průběhu funkce - graf
Bonus - řešené příklady