Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 4

 Vyšetřování průběhu funkce

Zapněte si prosím titulky (CC vpravo dole u videa). Video obsahuje chybku, kterou titulkami opravuji.

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:05:45
Úvod
Sudost, lichost, periodicita
Průsečíky s osami
Limity v krajních bodech definičního oboru (Df)
Asymptoty
První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající
Druhá derivace - inflexní body, konvexita, konkávita
Globální extrémy
Kompletní vyšetření průběhu funkce - graf
Bonus - řešené příklady