Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající) 2

 VyŇ°etŇôov√°n√≠ prŇĮbńõhu funkce
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:05:45
√övod
Sudost, lichost, periodicita
PrŇĮseńć√≠ky s osami
Limity v krajn√≠ch bodech definińćn√≠ho oboru (Df)
Asymptoty
První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající
Druhá derivace - inflexní body, konvexita, konkávita
Globální extrémy
Kompletn√≠ vyŇ°etŇôen√≠ prŇĮbńõhu funkce - graf
Bonus - ŇôeŇ°en√© pŇô√≠klady