V čase 8:58 je malá chybka. Ukazuju konkávní tvar, ale řeknu, že funkce je konvexnÍ. Což je chyba. FUNKCE JE V BODĚ X=0 KONKÁVNÍ.

Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
34
Trvání kurzu
09:05:45
Úvod
Sudost, lichost, periodicita
Průsečíky s osami
Limity v krajních bodech definičního oboru (Df)
Asymptoty
První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající
Druhá derivace - inflexní body, konvexita, konkávita
Globální extrémy
Kompletní vyšetření průběhu funkce - graf
Bonus - řešené příklady