Přijímací zkoušky na VUT Brno - Video 1 - Úprava goniometrického výrazu

 Přijímací zkoušky na VUT Brno

Další videa: Úprava goniometrického výrazu: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=4&b=74

Další goniometrická videa: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=3&b=64