Přijímací zkoušky na VUT Brno - Video 8 - Funkce - odhad hodnot

 Přijímací zkoušky na VUT Brno

Další videa: Hodnota funkce v bodě a úvod do funkcí: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=4&b=30