Přijímací zkoušky na VUT Brno - Video 3 - Goniometrická rovnice

 Přijímací zkoušky na VUT Brno

Další videa: Goniometrické rovnice: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=4&b=76

Více o goniometrických funkcích: http://mathematicator.com/index.php?page=katalog&a=3&b=64